Jaarverslag 2007 online

19 juni 2008
Het jaarverslag 2007 bevat een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van 2007, een samenvatting van de belangrijkste wetenschappelijke resultaten en de 'bezoekersgids'. In dit hoofdstuk worden de verschillende wetenschappelijke en ondersteunende groepen beschreven. Bovendien zijn in een appendix gegevens over het budget en wetenschappelijke publicaties opgenomen.

 

Een belangrijk hoogtepunt dit jaar was de ingebruikname van Felice, de uitbreiding van de FELIX laser. Met deze unieke onderzoeksfaciliteit kunnen beduidend hogere infrarood-intensiteiten worden opgewekt. Hierdoor kunnen experimenten worden uitgevoerd met moleculen in de gasfase die slechts zeer weinig infrarood licht absorberen.

 

In het Magnum-PSI experiment voor plasma-wand onderzoek is grote vooruitgang geboekt. Dit werd ook erkend door de commissie van Euratom die de tussentijdse voortgang van het project dit jaar kwam bekijken. De constructie van het experiment is goed op weg en naar verwachting wordt het op schema afgeleverd. Om het Magnum-PSI experiment te kunnen huisvesten moest Hall B worden gerenoveerd. Daarbij hoorden ook een vernieuwing van de façade en het voorplein.

 

In 2007 kwam ook de ITER organisatie goed van de grond. De organisatie die de Europese bijdrage levert, Fusion for Energy (F4E) is officieel opgericht. Prof. Niek Lopes Cardozo werd benoemd tot vice-voorzitter van de raad van bestuur van F4E. Daarnaast trad dr. Adelbert Goede toe tot de raad van bestuur van F4E. In Nederland zelf werd door de partners FOM, TNO en NRG het ITER-NL consortium gevormd. Tijdens een ceremonie waar ook Minister van Economische Zaken mevrouw Maria van der Hoeven aanwezig was, werden de handtekeningen onder het akkoord gezet.

 

Ook wetenschappelijk gezien was 2007, met een opbrengst van 7 proefschriften (waarvan er één recent een prijs van de EPS ontving) en 87 gepubliceerde artikelen (18 in zeer hoog aangeschreven tijdschriften) een zeer goed jaar voor Rijnhuizen.

 

Lees het Jaarverslag 2007