Energie - motor van jouw wereld

30 september 2008
Waar komt energie vandaan, wat voor invloed heeft energiegebruik op onze leefwereld en hoe voorzien we in de toekomst in onze energiebehoeften? In zijn pas verschenen boek Energie, motor van jouw wereld vertelt wetenschapsvoorlichter Mark Tiele Westra van het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen over de wereld van onderzoek en ontwikkeling achter het stopcontact. Het rijk geïllustreerde, zeer toegankelijke boek brengt het energieprobleem in kaart voor middelbare scholieren en iedereen die geïnteresseerd is in de motor van onze samenleving.

Uit het laatste hoofdstuk

"Alle grootschalige energiebronnen hebben hun voordelen en hun nadelen. Bij fossiele brandstoffen komen broeikasgassen en andere vervuilende stoffen vrij, nieuwe stuwdammen hebben grote invloed op het milieu en lokale bevolking, biomassa heeft veel land nodig. Kerncentrales stoten geen vervuilende stoffen uit, maar produceren radioactief afval. Het gebruik van fossiele brandstoffen maakt een land vaak sterk afhankelijk van andere landen. Om risico's en negatieve aspecten onder controle te houden gebruikt het ideale energiesysteem daarom alle mogelijke energiebronnen.

 

"Duurzame energiebronnen, veilige en schone kernenergie, nieuwe bronnen als kernfusie: ze zijn allemaal nodig om ons energiegebruik tot in de verre toekomst zeker te stellen. De toekomst van de energie begint vandaag."

 

M.T. Westra - Energie, motor van jouw wereld
Uitgever: Veen Magazines
Verkoopprijs: € 9,95
Aantal pagina's: 62
Eerste druk: 20080901
ISBN: 9789085712107