Lesmodule kernfusie gecertificeerd

3 november 2008
Donderdag 30 oktober is de lesmodule 'Kernfusie' voor middelbare scholen gecertificeerd door de Landelijke Stuurgroep NLT. Dit houdt in dat de module landelijk erkend wordt als onderdeel van het nieuwe vak Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is ontwikkeld door Erik Min (hoofdredacteur) en Amy Shumack van het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in samenwerking met natuurkundedocenten Lieke Heimel en Peter van Soest.

 

De Stuurgroep was erg enthousiast over het verdiepende karakter van de module. Leerlingen worden uitgedaagd om een kernfusiecentrale te ontwerpen die genoeg energie kan opwekken voor een stad als New York. Aan de hand van zeven ontwerpstappen wordt toegewerkt naar het ontwerp. De voor- en nadelen van fusie en de uitdagingen die bij het bouwen van een centrale spelen komen uitgebreid aan de orde. Leerlingen krijgen een beeld van het huidige, internationale fusieonderzoek, maar ook van de bredere energieproblematiek.

 

NLT is een nieuw geïntegreerd bètavak dat scholen sinds september 2007 in de bovenbouw van het havo en vwo kunnen aanbieden. De hoofddoelstellingen van NLT zijn de aantrekkelijkheid van het bètaonderwijs te verhogen en de samenhang tussen de verschillende bètavakken te versterken. Het vak is opgebouwd uit lesmodules in verschillende disciplines waar scholen zelf een keus uit kunnen maken. NLT wordt afgesloten met een schoolexamen.

 

Het zal nog enkele weken duren voordat de module beschikbaar komt voor scholen omdat het Landelijk Ontwikkelplatform de opmaak en eindredactie moet afronden. Verwachting is dat dit al voor de kerstvakantie gebeurt. Op de NLT-website is alvast een zogenaamde 'ongeredigeerde eindversie' te downloaden, zonder opmaak en afbeeldingen. De module zal onder meer op de landelijke Woudschoten conferentie voor natuurkundedidactiek gepresenteerd worden. In februari en maart zal Erik Min lessen uit de module verzorgen voor het Junior College Utrecht.

 

Achtergrond over het nieuwe vak NLT
betavak-nlt.nl/Landelijk/overnlt/

 

De module Kernfusie op de NLT website
betavak-nlt.nl/les/modules_v/gecertificeerd/golf3/00037/