Verhoging missiebudget FOM-Rijnhuizen na externe evaluatie

29 april 2009
"Zeer goed tot excellent", zo beoordeelde een internationale externe evaluatiecommissie onder leiding van prof. dr. Friedrich Wagner (directeur Max Planck Instituut voor Plasmafysica) het FOM-Instituut Rijnhuizen en haar drie wetenschappelijke afdelingen eind 2008. De afdeling GUTHz sleepte zelfs het hoogst haalbare "excellent" in de wacht. Reden voor felicitaties van het Uitvoerend Bestuur van Stichting FOM, schrijft FOM-directeur Hans Chang in een brief aan Rijnhuizen. Samen met Stichting FOM spreekt het Algemeen Bestuur van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, zijn waardering uit voor de uitstekende prestaties van FOM-Rijnhuizen.

 

De evaluatiecommissie was zeer te spreken over versterking van het fusieonderzoek en over de geplande nieuwe onderzoekslijn naar zonne-energie van FOM-Rijnhuizen. Het Uitvoerend Bestuur van Stichting FOM vindt dat deze programma's structurele uitbreiding van het missiebudget rechtvaardigen. Stichting FOM verhoogt het jaarlijkse missiebudget van het instituut daarom met een kwart miljoen Euro. Ook het Algemeen Bestuur van NWO vindt versterking van de onderzoekslijnen belangrijk; in 2009, 2010 en 2011 stelt ook NWO per jaar een kwart miljoen Euro extra ter beschikking.