Henrik Bindslev nieuwe directeur Fusion for Energy

October 26th 2012

26 oktober 2012
Gisteren maakte Fusion for Energy (F4E) bekend dat het de Deen Henrik Bindslev verkozen heeft tot nieuwe directeur van de organisatie uit Barcelona. F4E coördineert de bijdragen in natura van Europese bedrijven aan het internationale kernfusieproject ITER in het Zuid-Franse Cadarache. Daarmee is een bedrag ter waarde van 6,6 miljard euro gemoeid. Bindslev was van 1998-2001 groepsleider bij het Nederlandse centrum voor kernfusieonderzoek FOM-Rijnhuizen, het huidige DIFFER. Hij volgt F4E-directeur Frank Briscoe op.

Henrik Bindslev werkte bijna tien jaar bij de Europese testreactor JET in het Verenigd Koninkrijk: eerst als promovendus , aansluitend als onderzoeker. Van 1998 tot 2001 was hij senior fysicus en groepsleider aan het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen (nu Dutch Institute for Fundamental Energy Research). In die tijd ontwikkelde hij samen met zijn team een uniek meetapparaat om snelle deeltjes in een fusieplasma te meten. Na deze periode verhuisde hij naar zijn geboorteland Denemarken waar hij eerst hoofd van het fusieonderzoek aan het Energieonderzoekscentrum in Risø werd. Toen het centrum werd samengevoegd met de Danish Technical University (DTU) werd hij directeur van het energieonderzoeksinstituut in Risø met zevenhonderd medewerkers. In 2011 werd hij vicedecaan van de Science en Technology Faculteit aan de Universiteit van Aarhus. Bindslev is een van de oprichters van de European Energy Research Alliance (EERA) waar hij tot voor kort voorzitter van was. Hij is een charismatische en buitengewoon competente fysicus en de plasmafysische gemeenschap heeft er alle vertrouwen in dat hij de Europese bijdrage aan het internationale ITER project op een uitstekende wijze kan vormgeven.

Voor het fundament van de ITER-tokamak is 3400 ton staal en 110.000 kubieke meter beton nodig. Foto: www.ITER.org/construction

Delen van het hoofdgebouw van ITER werden onlangs betrokken door personeel. Foto: www.ITER.org/construction

F4E en ITER

F4E is opgericht om de  bijdragen van Europa aan het unieke ITER-project te coördineren.  Dit zijn bijdragen in natura zoals gebouwen, infrastructurele voorzieningen en vooral high-tech onderdelen. Binnen ITER werkt tweederde van de wereldbevolking samen via zeven grote partijen: de EU, Rusland, Japan, China, India, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Doel van ITER is een prototype kernfusiereactor te bouwen die de kracht van de sterren op aarde benut als schone energiebron van de toekomst . Op dit moment bouwen talloze bedrijven aan deze ITER-reactor in Frankrijk. Ook Nederlandse bedrijven dragen bij via ITER-NL, een consortium van TNO, FOM, NRG en de TU Eindhoven dat streeft naar zo groot mogelijke  Nederlandse deelname aan ITER. Het Nederlandse 3D-metalforming dat metalen met elkaar laat versmelten via honderden mini-explosies werkt al mee, evenals DeMaCo dat installaties bouwt die kunnen werken bij extreem lage temperaturen. Ook Mammoet, Heemskerk Innovative Technologies en Dutch Space koesteren belangstelling voor misschien wel het grootste project sinds de maanlanding. In 2020 produceert de kernfusiereactor het eerste sterrenplasma waarmee de technische haalbaarheid van fusie-energie aangetoond wordt.

Lees meer:

Volledige persbericht F4E
Fusion for Energy
ITER-NL
ITER
Building ITER