Fusion Physics

niet gebruikt

Plasma Surface Interactions (PSI)

niet gebruikt

De afdeling Fusion Physics verricht onderzoek naar fusie-energie binnen het FOM-, EURATOM- en ITER-fusieprogramma. De nadruk ligt op de fysische eigenschappen van brandend plasma, haar diagnostiek en het opwarmen met krachtige millimetergolven.

De afdeling Plasma Surface Interaction (PSI) voert fundamenteel onderzoek uit op materialen die zijn blootgesteld aan plasma voor het ITER fusie-experiment. Met de wetenschappelijke opstellingen pilot-PSI en Magnum-PSI kunnen deze materialen aan realistische plasmacondities blootstellen.

Het FOM-instituut DIFFER is leidend in het funderend onderzoek naar duurzame energie in de vorm van Kernfusie en Solar Fuels. DIFFER werkt samen met onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven en streeft naar een nationaal coördinerende rol in funderend energieonderzoek.

 

niet gebruikt

Solar Fuels onderzoekt technieken om duurzame energie op te slaan in chemische vorm. Op dit moment worden twee benaderingen onderzocht: het opbreken van CO2 via de plasmatoestand, een eerste stap in het maken van brandstof in de vorm van koolwaterstoffen. Daarnaast gebruiken we poreus metaal ('nano fuzz') in foto-elektrochemische cellen om water in waterstof en zuurstof te splitsen.

De afdeling nSI doet onderzoek op het gebied van oppervlaktefysica, dunne lagen en multilagen. Zij richt zich op de fysische en scheikundige fenomenen aan oppervlakken en grensvlakken, met toepassingen op het gebied van plasmafysica en optieken voor korte golflengten.

Vacatures

Er zijn geen vacatures op dit moment.

Afdeling GUTHz verhuisd naar RU Nijmegen