Kabinet positief over instituut op universiteitscampus

21 april 2011
Op 7 april stuurde staatssecretaris Halbe Zijlstra de kabinetsreactie op de strategische agenda van NWO en KNAW aan de Tweede Kamer. Het kabinet is zeer te spreken over de plannen voor nauwere samenwerking tussen instituten en universiteiten. De keuze voor FOM-Rijnhuizen als basis van het nieuwe energieinstituut Differ op de campus van de TU/e wordt expliciet onderschreven.

 

"Het is daarom verheugend te kunnen constateren dat zowel NWO als de KNAW inzetten op nauwere samenwerking van hun instituten met de universiteiten. Dit maakt het mogelijk dat de excellentie van de instituten “doorsijpelt” in het universitaire onderwijs en dat (jonge) toponderzoekers gemakkelijker kunnen doorstromen in de instituten.

 

"Beide organisaties willen de samenwerking met universitaire groepen versterken, bijvoorbeeld door huisvesting 'on campus'. Dit is een verstandige gedachte. Bestaande netwerken en geografische nabijheid vormen een uitstekende basis voor concrete samenwerking. (...) Een (ander) voorbeeld is de samenwerking van FOM-Rijnhuizen met de Technische Universiteit Eindhoven. Dit soort samenwerking “on campus” (science parks) biedt ook meer mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven en voor het ontstaan van spin-offs en spin-outs. Dit laatste is vooral van belang in die gevallen waarin instituten opereren op voor economische topsectoren relevante terreinen."