DIFFER
Kernfusie: de belofte van oneindig veel groene energie

Kernfusie: de belofte van oneindig veel groene energie

De Amerikaanse overheid ziet in kernfusie op termijn een mogelijkheid om een deel van het klimaatprobleem op te lossen. Dat zei John Kerry, de klimaatgazant die door Washington naar de klimaattop in Dubai is gestuurd. 

Kernfusie bootst een proces na van de zon. Onder hoge druk en extreme hitte (200 miljoen graden) smelten atoomkernen, waarbij een enorme hoeveelheid energie vrijkomt. CO2-neutraal en zonder risico van een meltdown. Marco de Baar is directeur bij het DIFFER en vertelt over de technische uitdagingen en het toekomstperspectief van kernfusie in een gesprek met BNR Duurzaam, met verslaggever Harm Edens.

Enkele quotes van Marco de Baar uit dit gesprek. 

  • “De uitdaging is enerzijds het maken van gloeiendheet plasma waar fusie in plaatsvindt. Anderzijds hebben we een koude wand nodig die de reactorwand heel houdt. Dit zijn grote uitdagingen op het vlak van materialen, regeltechniek en onderhoud.”
  • “Door nieuwe supergeleiders kunnen we nu veel sterkere magneetvelden maken en dezelfde performance houden in een kleine machine. Dat is waar de Amerikanen nu op inzetten. Dit zou dus veel sneller kunnen gaan. Het probleem is echter dat de warmtebelasting naar de wand toeneemt als je een kleine machine gaat maken. Hierdoor worden de eerder genoemde uitdagingen groter.”
  • “Met ITER heeft de wereld al de handen ineen geslagen als het gaat om kernfusie. Daar zitten Europa, Amerika, Japan, Korea, Rusland en China in. Wat je nu ziet, is dat China, Engeland, Duitsland en Amerika ook een eigen fusieprogramma draaien.” 
  • “In Europa wordt ook meer geïnvesteerd in kernfusie, er zijn commerciële partijen in Europa die nu opstaan.”
  • “Het is niet óf fusie óf renewables. Stap 1 is dat we nu heel veel schone elektriciteit moeten gaan opwekken. Stap 2 is dat we gaan werken aan conversie en opslag van die schone elektriciteit. Denk daarbij aan toepassingen als waterstof, synthetische kerosine, misschien ook wel ammoniak. Stap 3 is dat we de hele industrie gaan elektrificeren. Daardoor komt er een enorme toename in de elektriciteitsvraag en juist dan is kernfusie heel erg geschikt.”
  • “Wind- en zonne-energie zullen nooit overbodig zijn. Zij hebben als zeer gunstige eigenschap dat ze heel goedkoop kunnen produceren, áls ze produceren. Het energiesysteem dat je wilt hebben moet aan de ene kant robuust, stabiel en ‘leverzeker’ zijn. Aan de andere kant wil je dat het zo goedkoop mogelijk is. Er zal dus een mix ontstaan. Tussen renewables die op grote schaal zullen worden toegepast. Ook zullen we naar een systeem toe gaan waarbij we een heel stuk van de chemie die we gaan elektrificeren, iets wat we gaan doen met grote zonneparken die elders staan. Daarnaast zullen we een aantal inherent veilige kerncentrales willen hebben, waaronder fusie. Ik denk dat dit de mix wordt.”

Luister de aflevering op de website van BNR.

BNR Duurzaam

Return to the Media clippings page.