DIFFER
Web Content Accessibility

Toegankelijkheidsverklaring

DIFFER streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Deze informatie is van toepassing op deze website, www.differ.nl.

Deze website voldoet nog niet aan de richtlijnen

Deze website is gebouwd en opgeleverd voordat er eisen werden gesteld aan digitoegankelijkheid. DIFFER zal de toegankelijkheid de komende tijd verbeteren.

Afbeeldingen

Bij veel afbeeldingen ontbreekt een alt-tekst. Het is ondoenlijk die alsnog toe te voegen. Nieuw geplaatste afbeeldingen krijgen wel altijd een alt-tekst.

Documenten

Indien een document op deze website niet voor u toegankelijk is, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de op de pagina vermelde contactpersoon. Als er geen contactpersoon wordt genoemd, stuurt dan alstublieft een mail aan communication [28] differ [368] nl (communication[at]differ[dot]nl).

Contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met ons op via communication [28] differ [368] nl (communication[at]differ[dot]nl).