DIFFER
De race om de ontwikkeling van kernfusie is in volle gang: …

De race om de ontwikkeling van kernfusie is in volle gang: ‘De lont zit nu in het kruitvat'

 De Chinezen hebben een groot plan gelanceerd voor de commerciële ontwikkeling van kernfusie. Onder meer de Amerikanen, de Britten en de Duitsers zijn ook druk met deze ontluikende nucleaire technologie. Hoe ver weg is grootschalig gebruik van kernfusie nog als zeer schone en bijna oneindige vorm van energie?

Tekst: Edwin van der Aa

Opmerkelijk wetenschappelijk nieuws deze week: China komt met een nieuw nationaal bedrijf en een coalitie van industriële reuzen om het onderzoek naar kernfusie te bevorderen. Het consortium richt zich op de ontwikkeling van supergeleiders op hoge temperatuur, energieopslag met grote capaciteit en productie van tritium (een grondstof). Enkele van de grootste energie- en staalbedrijven van het land doen mee.

Het idee van kernfusie - het samensmelten van atoomkernen - is populair, omdat het enorme hoeveelheden energie oplevert. Wetenschappers willen kernfusie in reactoren veroorzaken en zo een vrijwel onuitputtelijke voorraad veilige en milieuvriendelijke elektriciteit creëren. De huidige kerncentrales, die gebruikmaken van kernsplijting, zijn daarnaast omstreden vanwege het langdurig nucleaire afval.

Volgens hoogleraar Marco de Baar (TU Eindhoven en directeur onderzoeksinstituut Differ), die de Chinezen adviseert én meewerkt aan de bouw van een internationale testreactor (ITER) in Frankrijk, zit ‘de lont nu wereldwijd in het kruitvat’. Nederlandse bedrijven hopen de komende jaren een flink graantje mee te pikken bij de wedloop om kernfusie te brengen naar een nieuwe, groene energiebron voor miljarden mensen.
 

Lees de rest van het artikel op de website van de krant.

AD

Return to the Media clippings page.