DIFFER
Gaan we voor goud met zout?

Gaan we voor goud met zout?

Op papier hebben kernreacotren die werken met gesmolten zout een hele waslijst aan voordelen ten opzichte van de huidige kerncentrales. En onder andere de Nederlandse start-up Thorizon denkt zo'n reactor te al over tien jaar aan te kunnen bieden.

Lees meer via de website van KIJK (€)

KIJK

Return to the Media clippings page.