DIFFER en Syngaschem BV starten samen onderzoek naar opslag groene stroom

April 16th 2015

16 april 2015
Het Nederlandse instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER en het bedrijf Syngaschem BV gaan samenwerken aan opslag van groene stroom in de vorm van kunstmatige brandstoffen. Dat spraken directeuren prof. Hans Niemantsverdriet van Syngaschem en Richard van de Sanden van DIFFER op 16 april 2015 af in een memorandum of understanding. Voor optimale samenwerking verhuist Syngaschem's Eindhovense onderzoeksteam naar het nieuwe onderzoeksgebouw van DIFFER op het TU/e science park.


Prof. Richard van de Sanden (links, DIFFER) en Prof. Hans Niemantsverdriet (rechts, Syngaschem BV) tekenen een memorandum of understanding over samenwerking tussen hun onderzoeksinstituut en bedrijf op het gebied van duurzame energieopslag. Foto: Vincent van den Hoogen

Opslag van elektriciteit uit wisselvallige energiebronnen als zon en wind is een grote technologische uitdaging voor de toekomstige duurzame energievoorziening. Het concept van DIFFER en Syngaschem gebruikt groene stroom om water (H2O) en kooldioxide (CO2) om te zetten in syngas. Via het Fischer-Tropsch-proces is dit mengsel van waterstof en koolmonoxide om te zetten in verschillende schone brandstoffen zoals diesel, benzine, brandstof voor vliegtuigen, methanol of dimethylether.

 

Duurzaam syngas

Multinationals zoals Shell, Sasol en Synfuels China passen de Fischer-Tropsch techniek momenteel op grote schaal in hun coal-to-liquids (CTL) en gas-to-liquids (GTL) installaties in Zuid-Afrika, Qatar en China. DIFFER en Syngaschem willen het proces gaan voeden met syngas dat is gemaakt uit CO2 en H2O uit de lucht, in plaats van uit fossiele brandstof. Door de koolstofcyclus te sluiten ontstaan ultra-schone brandstoffen met een extreem lage koolstof-voetafdruk.

 

 

Aanvullen

Om syngas duurzaam en kosten-effectief te produceren zijn doorbraken nodig in de verschillende processtappen zoals efficiënt water splitsen, innovatieve technieken om CO2 op te breken in een plasma en nieuwe reactorconcepten. "DIFFER en Syngaschem vullen elkaar hier prachtig aan", vindt Hans Niemantsverdriet van Syngaschem BV. "We hebben elk onze eigen expertise en netwerken en we verwachten dat die samen belangrijke nieuwe inzichten én innovaties op gaan leveren. Met onze internationale partner Synfuels China zijn we al actief in coal-to-liquid en gas-to-liquid technologie, maar die kennis van het Fischer-Tropschproces kunnen we ook toepassen in opslag van groene stroom."

Syngaschem komt voort uit de TU/e en heeft uitgebreide ervaring in oppervlakte- en materiaalonderzoek, katalyse en vernieuwende reactorconcepten. DIFFER-directeur Richard van de Sanden: "Daarmee zijn ze een sterke partner voor ons; in deze samenwerking willen we DIFFER's plasmatechniek om CO2 en H2O efficient op te breken toepassen in de praktijk." Als het principe van groene stroom-opslag zich bewijst in het laboratorium, heeft DIFFER de capaciteiten en kennis om de techniek op te schalen naar een demonstratie-opstelling.


Lab tour na de ondertekening van het samenwerkingscontract: Hans Niemantsverdriet bij DIFFER's experiment voor plasma-wandinteractie Magnum-PSI
Foto: Vincent van den Hoogen

 

Syngaschem BV

Syngaschem BV is een privaat onderzoeksbedrijf met hoofdkantoor aan de TU/e, dat in 2013 is opgericht. Haar missie is de chemie van synthese gas reacties op moleculaire schaal te begrijpen en vanuit die kennis processen optimaal te laten verlopen. Het bedrijf werkt samen met en wordt vrijwel volledig gefinancierd door Synfuels China Technology Co. Ltd. Dit uit de Chinese Academy of Sciences afkomstige bedrijf is in China leidend in schone coal-to-liquids technologie. Momenteel heeft Syngaschem BV zes onderzoekers in dienst, waarvan drie in Eindhoven gestationeerd zijn. Synfuels China en Syngaschem hebben gezamenlijk een internationaal wetenschappelijk laboratorium voor fundamenteel katalyseonderzoek opgebouwd, SynCat@Beijing, waar vanaf de zomer van 2015 ongeveer 25 wetenschappers op PostDoc niveau en hoger zullen werken, samen met een flink aantal promovendi.
www.syngaschem.com

 

DIFFER

DIFFER is het nationaal instituut voor fundamenteel energieonderzoek en ontwikkelt samen met wetenschap en bedrijfsleven de nieuwe technologieën die een duurzame energie-infrastructuur mogelijk maken. In de onderzoekslijn solar fuels werkt DIFFER aan efficiënte, grootschalige opslag van energie uit zonnepanelen en windmolens in duurzame brandstoffen. Het instituut werkt nauw samen met de universitaire wereld en het bedrijfsleven en bouwt in Nederland aan een multidisciplinaire onderzoeksgemeenschap op het gebied van duurzame energie.
www.differ.nl