Interim MVK / HVK (V/M)

DIFFER

DIFFER is het Nederlands Instituut voor Fundamenteel Energieonderzoek; een van de negen onderzoeksinstituten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met multidisciplinair energieonderzoek zetten wij ons in om schone energie voor iedereen beschikbaar te maken in de toekomst. Het onderzoek van DIFFER vindt plaats in twee hoofdthema's: Solar Fuels voor de conversie en opslag van hernieuwbare energie, en Fusion Energy voor een schone en oneindige energiebron.

DIFFER heeft zich een aantal jaren geleden gevestigd in een geheel nieuw gebouw op de campus van de TU-Eindhoven, met goed geoutilleerde laboratoria. Hier ontmoet en werkt dagelijks een internationaal gezelschap van wetenschappers, technische en ondersteunende medewerkers, studenten en gasten aan ons energieonderzoek.

DIFFER zoekt per direct een

Interim MVK / HVK (V/M)

Die, samen met onze arbo, veiligheid en milieu-coördinator, de Arbo-technische aspecten van lopend onderzoek initieert en bewaakt. De focus hierbij ligt op:

  • het zorgdragen voor actuele RI&E’s inclusief het plan van aanpak, de uitwerking in een jaarplan en intentieverklaringen en de communicatie daarover,
  • het toezichthouden op de naleving van de plannen en het bewaken van de voortgang van de hieruit voortvloeiende activiteiten én
  • het bijdragen aan een correcte registratie, inzameling, opslag en afvoer van zaken die van invloed zijn op Arbo en/of milieu, waaronder chemisch en milieugevaarlijk afval(stoffen).

Waar nodig werk je hier actief aan mee. Je hebt daarbij nauw contact met de AV&M-coördinator, het lijnmanagement, de ondernemingsraad en de ondersteunende medewerkers van DIFFER. Er wordt van je verwacht dat je actief meedenkt met wetenschappers en technici bij het ontwerpen, realiseren en gebruiken van unieke wetenschappelijke opstellingen.

De onderwerpen waar je je mee bezig zult houden, betreffen chemische (o.a. elektrochemie, synthese), o.a.fysische ((non)-ionische straling, lasers) en fysieke Arbo-aspecten. Op overtuigende wijze weet je lijnmanagement en medewerkers mee te krijgen in het uitvoeren van RI&E’s en andere acties die met veiligheid te maken hebben. Aanvullend geef je gevraagd en ongevraagd advies over knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.

Wij vragen:
Een gecertificeerd kerndeskundige MVK of HVK. Gezien de aard van het werk is kennis van chemisch onderzoek en ervaring met LabServant een pré. Een goede beheersing van het Engels in woord en geschrift is van belang.

Je hebt een pragmatische, proactieve en dienstverlenende instelling. Als ervaren interimmer ben je instaat snel een organisatie te doorgronden en samenwerkingen aan te gaan. Je bent goed in het coördineren van projecten: je bewaakt tijdslijnen en zorgt dat doelen gehaald worden. Je bent in staat leiding en medewerkers te motiveren waardoor veiligheid en gezondheid op een hoger plan komen te staan.

Ons aanbod:
Naast een marktconform tarief, bieden we een professionele, open en internationale werkomgeving waar de nodige middelen voor handen zijn om goede invulling te geven aan deze opdracht. De opdracht is vooralsnog voor enkele maanden. DIFFER is bezig met de herinrichting van haar ondersteunende diensten. Na implementatie hiervan zullen wij gaan werven voor een Arbo-coördinator in vast dienstverband.

Informatie:
Heb je vragen over de opdracht dan kun je contact opnemen met Freya Senf (Instituutsmanager DIFFER) , telefoon 040-3334 999, e-mail: f [368] senf [28] differ [368] nl  Zie ook www.differ.nl.

Closing date: 
Monday, June 1, 2020
Vacacany number: 
20.100

Go to the Vacancies page.