Online Seminar: Christiaan Snouck Hurgronje, de verhouding tussen wetenschap en politiek en met kennis oorlogvoeren