Publications

Export 2 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is M. C. M. van de Sanden  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
M.CM van de Sanden, M Dimitrova, C GhelevVEIT 2014, J. Phys.: Conf. Ser. 1514 (2014) 011001.
OA 
M.CM van de SandenHoezo de wereld redden? Mee met morgen: Vijftig korte essays over de toekomst van de wetenschap en kunst samengebracht door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten  (2015) 139-141.