Publications

Export 119 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is H  [Clear All Filters]
2015
M.CM van de SandenHoezo de wereld redden? Mee met morgen: Vijftig korte essays over de toekomst van de wetenschap en kunst samengebracht door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten  (2015) 139-141.
A.L Neff, J.P Allain, F. Bedoya, T.W Morgan, G. De TemmermanHigh flux irradiations of Li coatings on polycrystalline W and ATJ graphite with D, He, and He-seeded D plasmas at Magnum PSI, J. Nucl. Mater. 463 (2015) 1147-1151.

Pages