Publications

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Title is H and Author is M. C. M. van de Sanden  [Clear All Filters]
2015
M.CM van de SandenHoezo de wereld redden? Mee met morgen: Vijftig korte essays over de toekomst van de wetenschap en kunst samengebracht door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten  (2015) 139-141.