DIFFER
BREEAM Excellent

Duurzaam DIFFER

DIFFER betrok in mei 2015 een volledig nieuw gebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Daar doen we funderend onderzoek gericht op toepassingen in duurzame energietechnologie. Bij deze onderzoeksmissie past een duurzaam gebouw met de BREEAM-score Excellent voor zowel ontwerp als gebouw.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van het gebouw van DIFFER.
 

BREEAM-rating en -score 

De ambitie voor het project is een BREEAM Excellent (BRL 2011-v1.0) score > 70% waarbij zowel de kantoren als de experimenteerruimten worden beoordeeld. Hiervoor is een speciale bespoke lijst samengesteld, omdat een laboratorium/experimenteerfunctie niet in de standaard beoordelingsrichtlijn is opgenomen.

Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw 

 • Op de oost- en westgevel wordt een zaagtandgevel toegepast met zonwering, maar met behoud van daglicht en uitzicht.
 • Er worden grote overstekken op het zuiden toegepast om te veel zoninstraling en daarmee opwarming van het gebouw te voorkomen.
 • Het gebouw heeft een compacte gebouwvorm.
 • In alle ramen wordt drievoudig glas toegepast. Zo wordt het warmteverlies van het gebouw aanzienlijk verlaagd.
 • Er worden op het dak ca. 1500 m2 PV zonnepanelen geplaatst, waarmee op een duurzame manier energie wordt opgewekt.
 • Het gebouw wordt aangesloten op de centrale KWO installatie van de Technische Universiteit Eindhoven.

Bruto vloeroppervlak (BVO) in m² (NEN 2580) 

11.991 m²

Totaal terreinoppervlak van de lokatie

0,77 hectare

Vloeroppervlakken naar functie en hun afmetingen (NEN 2580)

 • Experimenteerruimten 5.331 m² BVO
 • Werkplaats 1.617 m² BVO
 • Laboratorium 102 m² BVO
 • Kantoor 3.950 m² BVO
 • Kantoor - bijeenkomstfunctie 991 m²

Verkeersruimten in m² (NEN 2580)

2.520 m²

Opslagruimten in m² (NEN 2580)

345 m²

Percentage oppervlak van terreinen bedoeld voor gebruik door de (lokale) gemeenschap (indien van toepassing)

0%

Percentage oppervlak van gebouwen die gebruikt worden door de (lokale) gemeenschap (indien van toepassing); 

Colloquiumzaal/vergaderruimten: ca 240 m2; 2% van het bruto vloeroppervlak

Verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO; 

 • Gebouwgebonden: 43 kWh/m2 BVO per jaar
 • Gebruikgebonden: 75 kWh/m2 BVO per jaar (inschatting o.b.v. geïnstalleerd vermogen)

Verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO 

106 kWh/m2 BVO per jaar

Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen in kWh/m² BVO 

12 kWh/m2 BVO per jaar (opwekking door PV-cellen)

Verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar; 

5,4 m3/persoon/jaar (gemiddeld)

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water  

0%

Tijdens het bouwproces ondernomen stappen ter reductie van de impact op het milieu, bijvoorbeeld door innovatieve bouwmethodes 

Dit aspect zal tijdens de uitvoeringsfase ingevuld worden.

Gepionierde / gerealiseerde duurzame maatregelen op sociaal of economisch gebied

De nieuwbouw DIFFER komt op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven te staan. Deze plek moet het wetenschappelijk onderzoek stimuleren. Ook zal deze ontwikkeling de regio economisch stimuleren. Door DIFFER is zoveel mogelijk aangesloten bij de faciliteiten van de campus.

 

De volgende BREEAM-NL gerelateerde aspecten dienen tevens meegenomen te worden:

Ambities, planvorming

Het is de ambitie van DIFFER om het BREEAM certificaat Excellent te behalen voor de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Reeds in de definitiefase is de ambitie geuit en naar boven bijgesteld gedurende het voorlopig ontwerp.

Technische oplossingen

 • Aansluiting op KWO
 • Energiebemetering wordt gebruikt voor monitoring in exploitatiefase en voor controle van geleverde kwaliteit van installaties
 • PV zonnepanelen op het dak

Proces, organisatie

DIFFER is een instituut van Stichting FOM. Voor de nieuwbouw is een stuurgroep geformeerd met daarin leden van FOM en DIFFER. DIFFER heeft zelf een projectgroep waarin de belangen van het management en de gebruikers afgewogen worden. DIFFER bespreekt met Aronsohn Management de strategie voor de nieuwbouw in het bouwmanagementoverleg. Het ontwerp wordt in de ontwerpteamvergadering besproken. BREEAM staat bij alle vergaderingen op de agenda.

BREEAM-NL credits

Er worden ca. 60 credits behaald. De belangrijkste zijn:

ENE 1 (energieprestatie) en ENE 5 (duurzame energie opwekking), MAN 3 (milieu impact bouwplaats), WST 1 (afval management op de bouwplaats) en LE 1 (hergebruik van land).

Kosten/baten

Maatregelen met een hogere investering, maar met een korte terugverdientijd zijn opgenomen in het ontwerp.

Tips voor volgend project

Vroegtijdig beginnen met de implementatie van de BREEAM-eisen in het project.