Onderzoek met industrie naar extreme materialen voor lithografie en energiecentrales

December 21st 2016

Het instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER start samen met de Technische Universiteiten Eindhoven en Delft, instituten ECN en NRG en industriepartners ASML en Research Instruments een onderzoeksprogramma over materiaalgedrag onder extreme omstandigheden. Hierin onderzoeken de partners de reactie van geavanceerde materialen op blootstelling aan extreme plasma's (heet, geladen gas) in industriële toepassingen. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar en wordt gefinancierd door het Materials Innovation Institute M2i.

Op woensdag 21 december 2016 ging het onderzoeksprogramma Materials behaviour under extreme particle and radiation loading van start met een kick-off bijeenkomst bij DIFFER. In het programma worden zeven nieuwe wetenschappers aangesteld binnen vier onderzoeksprojecten. Verbindend thema is de wisselwerking tussen geavanceerde materialen en intense plasma's. Zulke hete, geladen gassen komen voor in tal van industriële toepassingen. De partners onderzoeken onder andere het 3D printen van Eurofer-metaal voor kernfusie- en splijtingsreactoren, en materiaalonderzoek onder de intense condities in lithografiemachines.

DIFFER's laboratoriumopstelling Magnum-PSI is een van de centrale experimenten in het M2i-programma.
Magnum-PSI kan als enige ter wereld materialen blootstellen aan de intense plasmacondities in toekomstige fusiereactoren.
Credit: DIFFER