News

March 16, 2023
United States DIII-D fusion reactor during maintenance in 2017
Een Nederlands-Amerikaans team van onderzoekers heeft ontdekt dat de bundel die instabiliteiten van het plasma in een kernfusiereactor de kop in moet drukken, twee tot drie keer zo breed wordt dan berekend. Dat is een uitdaging, want zo'n uitwaaierende bundel is veel zwakker en er is niet zomaar extra energie voorhanden om een sterkere bundel te maken. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het vakblad Nuclear Fusion.
March 16, 2023
United States DIII-D fusion reactor during maintenance in 2017
A Dutch-American team of researchers has discovered that the beam to suppress plasma instabilities in a nuclear fusion reactor becomes two to three times broader than calculated. This is a challenge, because such a spread-out beam is much weaker, and there isn't always extra energy to make a stronger beam. The researchers published their findings in the journal Nuclear Fusion.
March 14, 2023
Artistic impression of water fission. (c) DIFFER/dissertation Kiran George
DIFFER and Eindhoven University of Technology will jointly receive 700,000 euros to expand research on water-splitting and alternative renewable energy sources. This was announced by NWO. The researchers aim to take live measurements during water-splitting experiments and combine those with modeling.
March 14, 2023
Artistieke weergave van watersplitsing. (c) DIFFER/proefschrift Kiran George
DIFFER en de Technische Universiteit Eindhoven krijgen samen 700.000 euro om onderzoek naar watersplitsing en alternatieve duurzame energiebronnen uit te breiden. Dat heeft NWO bekendgemaakt. De onderzoekers willen live metingen verrichten tijdens de watersplitsingsexperimenten en dat combineren met modellering.
February 24, 2023
Richard van de Sanden
Richard van de Sanden (DIFFER en TU/e) is benoemd tot Captain of Science van het Topteam Energie, het dagelijks bestuur van de Topsector Energie. Dat heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt. Van de Sanden zal de rol vervullen tot november 2030.

Pages