DIFFER
DIFFER NEWS

Vier nieuwe tenure trackers aan de slag met het energievraagstuk

Published on March 04, 2016

4 maart 2016
Binnen het 'Computational sciences for energy research (CSER)'-programma van Shell, NWO en FOM gaan vier nieuwe tenure trackers aan de slag met het energievraagstuk. Süleyman Er (DIFFER), Johan Mentink (RU), Richard Stevens (UT) en Shuxia Tao (TU/e & DIFFER) werken met een computationele benadering aan nog niet verkende onderzoeksvragen op het gebied van energie. Twee van de laureaten zijn voormalig FOM YES!-fellows. Zij hebben met deze FOM-beurs enkele jaren in het buitenland ervaring opgedaan op het gebied van energieonderzoek.

Meer informatie: www.fom.nl/cser

De tenure trackers mochten zelf een onderzoeksinstelling of -instituut in Nederland uitkiezen voor hun onderzoek. Van zowel de kandidaat als de gastinstelling wordt een langdurige commitment gevraagd, om zo een duurzame investering te realiseren in de computational sciences op het gebied van energie. Bij de selectie van de kandidaten golden dan ook strenge eisen: de kandidaten moesten 'professorabel' zijn. Als zij hun tenure track-periode van vijf jaar met succes doorlopen, krijgen ze namelijk een vaste aanstelling als universitair docent binnen de gastinstelling. Om de tenure track-kandidaten een vliegende start te geven, maakt een promotieproject voor een FOM-promovendus deel uit van de toekenning. Vorig jaar zijn in de eerste tenure track-call Paola Diomede en Marieke Wolthers gestart.

Over het CSER-programma

Het programma 'Computational sciences for energy research' (CSER) is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief van Shell, NWO en FOM. Het doel van het programma is een duurzame bètabrede investering te doen in de computational sciences in Nederland. Binnen het CSER-initiatief financiert Shell 75 promotieplaatsen voor computational sciences. NWO en FOM investeren via CSER in de Nederlandse kennisinfrastructuur. Het tenure track-programma heeft een budget van 6,9 miljoen euro en is onderdeel van die investering - net als de onderzoekprogramma's 'CO2-neutral fuels' en 'Uncertainty reduction in smart energy systems'.

YES!-fellowships van FOM

Het FOM-programma Young Energy Scientists (YES!) dat vanaf 2010 loopt, heeft als doel om het energieonderzoek in Nederland te stimuleren. In het programma kunnen onderzoekers na een verblijf van maximaal drie jaar in het buitenland met de opgedane kennis terugkeren naar Nederland. Ze krijgen dan nog een jaar de tijd om hun nieuwe kennis te verankeren en een basis te leggen voor nieuwe onderzoeksrichtingen en een wetenschappelijke loopbaan in Nederland. Naast Richard Stevens en Süleyman Er waren Andrea Baldi en Joep Pijpers de FOM YES!-fellows; Jonathan Citrin is momenteel bezig aan zijn derde jaar.

Meer over de nieuwe CSER tenure trackers en hun onderzoeksprojecten

Voormalig FOM YES!-fellow Süleyman Er gaat bij DIFFER van start met zijn project ‘Computational design of new hybrid photocata¬lysts for solar fuel generation’. Om de weg vrij te maken voor een toekomst met schone energie zijn duurzame methoden nodig voor het produceren van brandstoffen voor transport. Fotokatalysatoren gebruiken zonlicht om H2O of CO2 om te zetten naar chemische brandstoffen met een hoge energiedichtheid. Dit soort fotokatalysatoren kunnen echter nog niet op grote schaal brandstoffen produceren vanwege een gebrek aan efficiënte materialen. Het is daarom in de eerste plaats belangrijk om nieuwe materialen te ontwikkelen om brandstoffen te produceren met zonlicht. "Mijn onderzoeksgroep bij DIFFER, met de nieuwe FOM-CSER financiering, zal een rekenmethode ontwikkelen om de ontdekking van nieuwe halfgeleidende materialen voor fotokatalyse te versnellen", licht Er toe. "Mijn primaire doel is om nieuwe 2D-halfgeleiders te ontwerpen die overeenstemmen met het zonnespectrum, door een bottom-up rational design; later wil ik ook andere kandidaat-fotovoltaïsche materialen gaan gebruiken. We gaan overigens intensief samenwerken met verschillende onderzoeksgroepen in Nederland en de VS." 

Johan Mentink gaat bij de Radboud Universiteit aan de slag met zijn project 'Towards ultra green datacenters: a multi-scale computational approach to nonequilibrium magnetism'. Dat is gebaseerd op het idee om de magnetische eigenschappen van materialen te beïnvloeden met behulp van laserpulsen. Grootschalige toepasbaarheid van deze technologie zal naar verwachting enorme industriële consequenties  hebben. De private sector is dan ook nauw betrokken bij dit werk. "Het is een geweldige eer en erkenning van mijn werk om deze tenure track positie te krijgen en ik kijk er naar uit om fundamentele computational science te gebruiken om energiebesparingen te kunnen realiseren in bijvoorbeeld data centra", aldus een enthousiaste Mentink.

Richard Stevens, ook een voormalig FOM YES!-fellow, heeft het plan om aan de Universiteit Twente onderzoek te doen naar grote windparken. Windturbines in grote parken beïnvloeden elkaar door honderden meters lange 'zoggen', een relatief langzame grillige turbulente windstroming, die ontstaat achter een windturbine. Turbines in het midden van een windpark hebben een relatief lagere energieopbrengst en ervaren een hogere belasting door deze zoggen. "De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van gedetailleerde computersimulaties van windparken die deze stroming kunnen voorspellen", vertelt Stevens. "Met behulp van deze nieuwe en geavanceerde numerieke technieken én met gebruik van de nieuwste supercomputers, kan ik belangrijke fysische aspecten die de efficiëntie van grote windparken beïnvloeden, beter begrijpen. Dat is nodig om wetenschappelijke doorbraken te  realiseren."

Shuxia Tao gaat een simulatietool ontwikkelen om nieuwe materialen te onderzoeken voor derde-generatie zonnecellen. Het basisconcept is om de voorspellende kracht van de zogenaamde Density Functional Theory (DFT) te gebruiken om materiaalparameters te bepalen en die dan in een semiklassieke Monte Carlo-methode te gebruiken om een volledige zonnecel te simuleren. Dit vormt een belangrijke stap op weg naar het modelleren van zonnecellen op verschillende schalen. Met deze tenure track-positie krijgt Tao een plek in het nieuw op te richten Center for Computational Energy Research (CCER), een samenwerkingsverband van DIFFER en de TU/e. Zij gaat samenwerken met één van de meest toonaangevende experimentele groepen in de wereld op het gebied van het synthetiseren van nanodraden voor toepassing in zonnecellen, die in Eindhoven onder leiding van Erik Bakkers werkt. "De synergie tussen theorie en experiment hier is een uitstekende manier om de ontwikkeling van zeer efficiënte zonnecellen te versnellen. Ik kijk erg uit naar deze kans en heb veel zin om aan dit uitdagende project te beginnen", blikt Tao vooruit.

 

Go to the News page.