DIFFER
Kennisveiligheid in de praktijk

Kennisveiligheid in de praktijk

Geavanceerde regelaars voor kernfusie, processen in de chemie of bijzondere materialen kunnen een heel andere toepassing krijgen dan de oorspronkelijke bedoeling, als ze in de verkeerde handen terechtkomen. Een interview met Marco de Baar.

‘Bij DIFFER, zeker in het wetenschapsveld fusie, hadden we al veel aandacht voor kennisveiligheid, nog lang voordat we er in Nederland over spraken. Het nieuwe Loket Kennisveiligheid dwingt ons opnieuw tot nadenken. Je merkt wel dat het loket ook nog niet alle antwoorden heeft, het beleid is echt nog in ontwikkeling. Overigens heb ik het loket zelf ook al benaderd, volgens mij was ik zelfs de eerste.’

Welke afspraken heeft DIFFER over kennisveiligheid?
‘We werken binnen DIFFER met twee wetenschappelijke afdelingen: chemie en fusie. De eerste werkt veel samen met internationale bedrijven, de tweede met internationale kennisinstellingen. Daar horen ook landen bij waarbij meteen een paar rode lampjes beginnen te branden. Met deze partijen moet je vooraf goede afspraken maken, bijvoorbeeld over hoe veel toegang internationale wetenschappers krijgen tot ons netwerk. Het blijft in de praktijk altijd de vraag in hoeverre je nou écht veilig bent. We volgen in elk geval altijd de Europese richtlijnen op dit onderwerp: beide partijen moeten kennis inbrengen.’

Speelt kennisveiligheid een grote rol in het dagelijkse werk?
‘Ik denk dat het in de praktijk misschien nog wel eens te wensen overlaat. We zijn allemaal als wetenschapper gewend om open met kennis om te gaan. Ook is het vaak een kwestie van belangen afwegen: als we een goede student met een beurs uit het buitenland kunnen krijgen, kan ons dat heel veel moeite besparen. Natuurlijk worden de ogen dan niet dichtgeknepen voor kennisveiligheid, maar op zo’n moment maken we echt de afweging. Als we er niet uitkomen, is het mooi dat we nu terecht kunnen bij het Loket Kennisveiligheid.’

NWO Onderzoek

Return to the Media clippings page.