DIFFER trots over evaluatie van institutenlandschap

February 26th 2019

Het Nederlandse instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER is tevreden over de uitkomst van de Portfolio Evaluatie  van het landschap van Nederlandse onderzoeksinstituten. De commissie geeft aan dat DIFFER een evidente meerwaarde heeft voor het Nederlandse kennislandschap, en roemt de nationaal coördinerende rol van DIFFER in het onderzoek naar kernfusie.

Toonaangevend

"We zijn trots op de positieve evaluatie door de commissie", zegt DIFFER-directeur Richard van de Sanden. De portfoliocommissie is van mening dat DIFFER een evidente nationale rol vervult met meerwaarde voor het Nederlandse onderzoeksveld. "Het is goed om te zien dat de internationaal toonaangevende aard van ons kernfusieprogramma wordt gewaardeerd. De commissie onderstreept DIFFER's aanjagende, verbindende en coördinerende rol binnen het kernfusie-onderzoek."

Toegang tot het internationale kernfusie-onderzoek

Als de Nederlandse partner in het Europese samenwerkingsprogramma EUROfusion verleent DIFFER Nederlandse kennisinstellingen toegang tot internationale kernfusie-faciliteiten, zoals de Europese reactor JET en het wereldwijde ITER-project. Omgekeerd verwelkomt het instituut internationale onderzoekers voor experimenten met unieke faciliteit Magnum-PSI. Die kan als enige laboratorium ter wereld materialen testen onder de extreme omstandigheden in toekomstige fusiereactoren zoals ITER.

Nationale rol

De portfolio commissie neemt het advies van DIFFER's recente instituutsevaluatie over om de nationale rol van het zeer goed beoordeelde Solar Fuels programma uit te breiden. NWO-voorzitter Stan Gielen in ScienceGuide: "Neem als voorbeeld de rol die DIFFER heeft gespeeld bij het klimaatakkoord, bij monde van hun voorzitter Richard van de Sanden. Die heeft daar een coördinerende rol opgeëist vanuit zijn positie en missie. Ik zie dat als een goed voorbeeld van wat de coördinerende bijdrage kan zijn vanuit onze instituten."

Richard van de Sanden neemt het advies ter harte: "In 2018 zetten we samen met het veld al flinke stappen gezet op dat gebied. Zo speelden we een leidende rol in de NWA-Route Energietransitie en de commissie ECCM voor Elektrochemische Conversie en Materialen." NWA-Energietransitie is een geïntegreerde aanpak voor fundamentele en toegepaste onderzoekers die onderzoek doen aan de technologische, economische en sociale aspecten van de energietransitie. ECCM adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat namens de Topsectoren over duurzame chemie, energieomzetting en -opslag.

Portfolioevaluatie: nationale meerwaarde onderzoeksinstituten

De portfoliocommissie onder leiding van fysicus prof. Daan Frenkel (Cambridge University) onderzocht in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de nationale meerwaarde van het institutenstelsel als geheel en van elk instituut afzonderlijk. Tijdens de analyse werden geen grote overlap of blinde vlekken gevonden in het Nederlandse kennislandschap, en de commissie concludeert dat het institutenstelsel belangrijke meerwaarde heeft en de slagkracht van de Nederlandse wetenschap vergroot. De rapportage over de Portfolio Evaluatie is vrijdag 22 februari aangeboden aan de Tweede Kamer.