DIFFER
ESC research group news

ESC research group news

Portretfoto van Ricky van Kampen
Op 3 april verdedigt DIFFER-onderzoeker Ricky van Kampen zijn proefschrift aan de TU/e. Van Kampen, ontwikkelde slimme rekenmethodes waarmee je coëfficiënten of parameters kunt bepalen die transportprocessen beter beschrijven. Hij voorspelde met zijn methodes hoe warmte en deeltjes zich door een kernfusiereactor verspreiden. Ook hielp hij wetenschappers schatten hoe (vervuild) grondwater de rivier in sijpelt.
United States DIII-D fusion reactor during maintenance in 2017
A Dutch-American team of researchers has discovered that the beam to suppress plasma instabilities in a nuclear fusion reactor becomes two to three times broader than calculated. This is a challenge, because such a spread-out beam is much weaker, and there isn't always extra energy to make a stronger beam. The researchers published their findings in the journal Nuclear Fusion.
United States DIII-D fusion reactor during maintenance in 2017
Een Nederlands-Amerikaans team van onderzoekers heeft ontdekt dat de bundel die instabiliteiten van het plasma in een kernfusiereactor de kop in moet drukken, twee tot drie keer zo breed wordt dan berekend. Dat is een uitdaging, want zo'n uitwaaierende bundel is veel zwakker en er is niet zomaar extra energie voorhanden om een sterkere bundel te maken. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het vakblad Nuclear Fusion.
DIFFER news item
Dinesh Krishnamoorthy (DIFFER and TU/e) is the recipient of a EUROfusion Engineering Grant. This has just been announced by EUROfusion. Krishnamoorthy will investigate how to keep a nuclear fusion power plant under control in real-time.
DIFFER news item
Dinesh Krishnamoorthy (DIFFER en TU/e) ontvangt een EUROfusion Engineering Grant. Dat heeft EUROfusion zojuist bekendgemaakt. Krishnamoorthy gaat onderzoeken hoe een kernfusiecentrale in real-time onder controle gehouden kan worden.