News

June 28, 2022
Forklift puts KEROGREEN module in truck for transport
On Monday, June 27, a new phase started in the KEROGREEN project that aims to produce kerosene from water, air and sustainably generated electricity. A truck transported the module from DIFFER in Eindhoven to Karlsruhe, Germany. The module will be placed in a container with three other modules at the Institut für Mikroverfahrenstechnik. In the next three months, the modules will be interconnected, and the overall process will be fine-tuned. A report of the relocation in six photos.
June 28, 2022
Heftruck zet KEROGREEN-module in vrachtwagen op transport van DIFFER naar Karlsruhe
Op maandag 27 juni startte een nieuwe fase van het KEROGREEN-project dat kerosine moet gaan produceren uit water, lucht en duurzaam opgewekte elektriciteit. Een vrachtwagen bracht de module van DIFFER in Eindhoven naar het Duitse Karlsruhe. De module komt bij het Institut für Mikroverfahrenstechnik terecht in een container met drie andere modules. In de komende drie maanden worden de modules onderling verbonden. Ook wordt het totale proces op elkaar afgestemd. Een verslag van de verhuizing in zes foto’s.
June 14, 2022
Thomas Bosman (midden) in de Tweede Kamer
DIFFER-onderzoeker Thomas Bosman was onlangs te gast bij de jaarlijkse verantwoordingsdag van de Tweede Kamer. Hij was een van de honderd jonge onderzoekers die dit jaar waren uitgenodigd. In de ochtend bogen de wetenschappers zich over de jaarverslagen van de ministeries. 's Middags overhandigden ze hun vragen aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Een verslag aan de hand van drie foto's met bijschriften.
June 2, 2022
Grond en water
Fusiewetenschappers van DIFFER hebben samen met een internationaal team van grondwateronderzoekers een publicatie geschreven over nieuwe manieren om te bepalen hoe snel grondwater de rivier instroomt of uitstroomt. Dit hangt direct samen met hoe de temperatuur in het rivierbed verandert. Door de temperatuur op verschillende bodemdieptes te meten kunnen ze de relevante warmtetransportparameters bepalen. En dat is iets wat in fusieonderzoek ook veel gebeurt. Een interview met Ricky van Kampen en Matthijs van Berkel.
June 2, 2022
Ground and water
Fusion scientists at DIFFER, together with an international team of groundwater researchers, have written a paper on new ways to determine how fast groundwater enters or exits the river. This is directly related to how the temperature in the riverbed changes. By measuring the temperature at different soil depths, they can determine the relevant heat transport parameters. And that is something that is also done frequently in fusion research. An interview with Ricky van Kampen and Matthijs van Berkel.

Pages