News

February 17th 2017
Jaime Gómez Rivas
Jaime Gómez Rivas, group leader at DIFFER and professor at the Applied Physics faculty of Eindhoven University of Technology, has won one of the 34 prestigious Vici grants of NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research.
February 17th 2017
Jaime Gomez Rivas
Jaime Gómez Rivas, groepsleider bij energieinstituut DIFFER en hoogleraar bij de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een van de 34 felbegeerde Vici-beurzen van ontvangen van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
January 31st 2017
DIFFER's social media channels have new names (and addresses) as a consequence of the institute's transition to the NWO organisation. On January 1st 2017, our parent organisation FOM was incorporated into NWO, the Netherlands Organisation for Scientific Research. The DIFFER institute is directly part of NWO now. The transition is part of a governance and organisation change at NWO. This will put NWO in a better position to optimally realise its core tasks, funding of and innovation in Dutch scientific research and the management of eight national research institutes, both now and in the future.
January 26th 2017
Energy storage in a single nanoparticle followed live
In a publication in Nature Communications, researchers at Stanford University and DIFFER study the charging behavior of nanomaterials used for batteries. Nanomaterials are preferred to large bulky structures, as they charge and discharge faster and have a longer lifetime. The team developed a technique to record charging of single nanoparticles in real time and with nanometer spatial resolution. They show how nanoparticles exploit their small size to accomodate strain during the loading process and therefore minimise defect formation. Understanding the loading behavior of nanomaterials can lead to improved battery designs.
January 26th 2017
opladen van palladium nanodeeltje met waterstof
Onderzoekers van DIFFER en Stanford University hebben voor het eerst kunnen vastleggen hoe een nanobatterij zich oplaadt. Ze maakten een real-time filmpje van dit proces. Uit het unieke filmpje blijkt dat nanobatterijen niet beschadigen tijdens het opladen. In het vakblad Nature Communications laten Andrea Baldi (DIFFER) en zijn collega's zien hoe nanodeeltjes de interne stress vermijden die wel optreedt in bestaande batterijen. Het inzicht in deze mechanismen kan leiden tot betere batterijen  met een veel langere levensduur.

Pages