News

December 1st 2016
FOM Institute DIFFER is starting a large research program to tackle the greatest barrier on the road to clean fusion energy. The institute wants to remove heat and fast particles exhausted by the artificial sun in a fusion reactor in a controlled way, before they can damage the reactor wall. The research program Taming the Flame encompasses nine new research positions and is supported by strategic funding from Foundation FOM.
December 1st 2016
FOM kent 2,3 miljoen euro toe aan temmen uitlaat fusiereactor
FOM-instituut DIFFER start een grootschalig onderzoeksprogramma om de grootste hindernis op weg naar schone fusie-energie te overwinnen. Het instituut voor funderend energieonderzoek wil de hitte en snelle deeltjes van zo'n kunstmatige zon (plasma) gecontroleerd af kunnen voeren voor die de wand van een fusiereactor beschadigen. In het programma Taming the Flame worden negen nieuwe onderzoekers aangesteld dankzij strategische financiering van Stichting FOM.
November 30th 2016
sia congres installatie Peter Thune
Tijdens het SIA-congres presenteerde Stan Gielen (voorzitter NWO) de eerste L.INT lector die zowel bij een hogeschool als bij een NWO-instituut wordt aangesteld. Dr. Peter Thüne van Fontys Hogescholen wordt per 1 februari 2017 lector Solar Fuels en gaat deels aan het werk bij Fontys en deels bij DIFFER - het Dutch Institute for Fundamental Energy Research. Met deze vorm van lectoraten worden de raakvlakken tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek veel beter benut en kan samen met MKB en grootbedrijven de innovatie versneld worden. Bovendien draagt de samenwerking bij aan de beschikbaarheid van goed opgeleid technisch talent. De aanstelling van Thüne wordt medegefinancierd uit de L.INT-regeling van Regieorgaan SIA.
November 24th 2016
On 23 November 2016 the new superconducting magnet for Magnum-PSI was ramped up to its maximum field of 2.5 tesla for the first time after its arrival at DIFFER in October 2016. The superconducting magnet can maintain this field indefinitely, and allows the Magnum-PSI team to create and confine plasma discharges for hours on end. This will allow the team to perform unique long duration tests of wall materials under realistic fusion reactor conditions.
October 14th 2016
Pilot-PSI Upgrade experiment hall
DIFFER has started the assembly of an upgraded version of its successful Pilot-PSI (Plasma Surface Interaction) project. By connecting the device with its powerful plasma source and steady state magnets to a beamline of the Ion Beam Facility, Pilot-PSI Upgrade will be able to deliver new insights in the real-time dynamics of how materials react to a plasma.

Pages