DIFFER
News

News

Portretfoto van Ricky van Kampen
Op 3 april verdedigt DIFFER-onderzoeker Ricky van Kampen zijn proefschrift aan de TU/e. Van Kampen, ontwikkelde slimme rekenmethodes waarmee je coëfficiënten of parameters kunt bepalen die transportprocessen beter beschrijven. Hij voorspelde met zijn methodes hoe warmte en deeltjes zich door een kernfusiereactor verspreiden. Ook hielp hij wetenschappers schatten hoe (vervuild) grondwater de rivier in sijpelt.
United States DIII-D fusion reactor during maintenance in 2017
Een Nederlands-Amerikaans team van onderzoekers heeft ontdekt dat de bundel die instabiliteiten van het plasma in een kernfusiereactor de kop in moet drukken, twee tot drie keer zo breed wordt dan berekend. Dat is een uitdaging, want zo'n uitwaaierende bundel is veel zwakker en er is niet zomaar extra energie voorhanden om een sterkere bundel te maken. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het vakblad Nuclear Fusion.
United States DIII-D fusion reactor during maintenance in 2017
A Dutch-American team of researchers has discovered that the beam to suppress plasma instabilities in a nuclear fusion reactor becomes two to three times broader than calculated. This is a challenge, because such a spread-out beam is much weaker, and there isn't always extra energy to make a stronger beam. The researchers published their findings in the journal Nuclear Fusion.
Artistic impression of water fission. (c) DIFFER/dissertation Kiran George
DIFFER and Eindhoven University of Technology will jointly receive 700,000 euros to expand research on water-splitting and alternative renewable energy sources. This was announced by NWO. The researchers aim to take live measurements during water-splitting experiments and combine those with modeling.
Artistieke weergave van watersplitsing. (c) DIFFER/proefschrift Kiran George
DIFFER en de Technische Universiteit Eindhoven krijgen samen 700.000 euro om onderzoek naar watersplitsing en alternatieve duurzame energiebronnen uit te breiden. Dat heeft NWO bekendgemaakt. De onderzoekers willen live metingen verrichten tijdens de watersplitsingsexperimenten en dat combineren met modellering.