News

October 10th 2017
Thomas Morgan to lead work package on Liquid Metal Divertors
The EUROfusion research consortium has appointed DIFFER group leader Dr. Thomas Morgan as the leader of its new work package on self-repairing liquid metal walls for the exhaust of future fusion reactors. In the first two years of this European research package, Morgan wants to build on the field's current foundation in physics with a more engineering-oriented approach.
September 20th 2017
Adviesrapport Elektrochemische Conversie en Materialen aangeboden
Om met behulp van Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) de transitie naar een duurzaam energie- en grondstofsysteem te versnellen is een nationale meerjarige aanpak nodig. Dat staat in het advies dat de topsector-boegbeelden Manon Janssen (Energie), Amandus Lundqvist (HTSM) en Emmo Meijer (Chemie) en commissievoorzitter Richard van de Sanden gezamenlijk aanboden aan directeuren-generaal Bertholt Leeftink en Sandor Gaastra van het ministerie van Economische Zaken. De commissie komt met aanbevelingen ten aanzien van governance, regelgeving, onderwijs en onderzoek & ontwikkeling en adviseert bovenal een nationale aanpak in de vorm van een meerjarig publiek-privaat programma. Het rapport is te lezen via www.co2neutraalin2050.nl.
September 8th 2017
Voor het gehele TU/e-terrein kan vanaf nu met één milieuvergunning worden gewerkt. Op donderdagavond 7 september heeft wethouder Schreurs van de gemeente Eindhoven, een 'complexmilieuvergunning' uitgereikt aan dr. Laurent Nelissen van de TU/e.  Deze vergunning maakt het mogelijk om de gehele TU/e-campus sneller te laten ontwikkelen en efficiënter te controleren. Nieuwe vergunningaanvragen kunnen hierdoor ook sneller en efficiënter worden beoordeeld, dit levert tijdswinst op bij de ontwikkelingen en bouwactiviteiten op het terrein.
August 4th 2017
vapour shielding for fusion reactor walls
A thin vapour cloud in front of a liquid metal may be the solution to protecting the reactor walls of future fusion power plants to the extreme heat fluxes encountered. In Nature Communications, PhD candidate Stein van Eden and colleagues at DIFFER and Ghent University presents measurements of a vapour cloud catching and redistributing the energy from the incoming plasma in the reactor. The work indicates that liquid metal walls are a promising concept for future fusion reactors like DEMO.
July 6th 2017
DIFFER annual report 2016
The DIFFER annual report 2016 is now available. View or download your copy below!

Pages