News

June 2, 2022
Grond en water
Fusiewetenschappers van DIFFER hebben samen met een internationaal team van grondwateronderzoekers een publicatie geschreven over nieuwe manieren om te bepalen hoe snel grondwater de rivier instroomt of uitstroomt. Dit hangt direct samen met hoe de temperatuur in het rivierbed verandert. Door de temperatuur op verschillende bodemdieptes te meten kunnen ze de relevante warmtetransportparameters bepalen. En dat is iets wat in fusieonderzoek ook veel gebeurt. Een interview met Ricky van Kampen en Matthijs van Berkel.
June 2, 2022
Ground and water
Fusion scientists at DIFFER, together with an international team of groundwater researchers, have written a paper on new ways to determine how fast groundwater enters or exits the river. This is directly related to how the temperature in the riverbed changes. By measuring the temperature at different soil depths, they can determine the relevant heat transport parameters. And that is something that is also done frequently in fusion research. An interview with Ricky van Kampen and Matthijs van Berkel.
May 18, 2022
Artist impression of the technology to capture CO2 directly from ambient air. © Carbyon
A consortium of Carbyon, TU/e and DIFFER receives a second grant from Eindhoven Engine to further develop their technology to capture CO2 directly from ambient air. The Solar Fuels Department will investigate options for efficient heating of materials.
April 21, 2022
Accretion disk
The idea of the instability of accretion disks around black holes, neutron stars and protoplanets might be revised. This is what theoretical plasma physicists Hans Goedbloed (DIFFER) and Rony Keppens (KU Leuven) argue. In a 48-page mathematical breakdown, they suggest a new paradigm for 3D turbulence in accretion disks. Their paper has been accepted for publication in The Astrophysical Journal Supplement Series.
April 14, 2022
Martin van Breukelen
Martin van Breukelen (1980) start op 1 juli als instituutsmanager van DIFFER. Hij beheerde eerder het stabiele-isotopenlab van het NFI en was de afgelopen elf jaar het aanspreekpunt van HFML-FELIX in Nijmegen. Bij DIFFER wil hij zich onder andere inzetten om de faciliteiten verder open te stellen voor gastonderzoekers.

Pages