Twee nieuwe tenure trackers aan de slag voor het energievraagstuk

April 10th 2015

9 april 2015
Binnen het 'Computational sciences for energy research'-programma van Shell, NWO en FOM zijn twee tenure track-voorstellen gehonoreerd. Twee vrouwelijke toponderzoekers zullen computational sciences inzetten om nog onverkende onderzoeksvragen op het gebied van energie te beantwoorden. Hun werk kan zodoende bijdragen aan een antwoord op het energievraagstuk.

 

Duurzame brandstof door CO2 te recyclen met een plasma: Paola Diomede

Paola Diomede zal bij FOM-instituut DIFFER onderzoek doen naar CO2-neutrale brandstoffen. Voor deze brandstoffen wordt CO2 met behulp van plasma omgezet naar CO en O2. De manier waarop dat gebeurt, is sterk afhankelijk van de manier waarop de CO2-moleculen energie oppikken uit het plasma. Diomede zal het proces onderzoeken met behulp van computersimulaties. Het project heet 'Fast and accurate computational approaches to molecular dissociation in non-equilibrium plasmas: the case for CO2 dissociation'.

"Ik kijk ernaar uit aan het project te beginnen. Door samen te werken met de experimentele fysici van DIFFER, hoop ik meer inzicht te krijgen in een veelbelovende technologie waarmee we de milieuproblemen ten gevolge van CO2 kunnen verminderen", zegt Diomede. "De afgelopen jaren heb ik gewerkt met plasmamodellen, en die ervaring kan ik nu gebruiken om wetenschappelijke doorbraken te realiseren in een veld dat een sterke behoefte heeft aan de nieuwste computational technieken."

 

 

Modellen voor oplossen en aangroei van carbonaatmineralen: Mariëtte Wolthers

Mariëtte Wolthers gaat aan de Universiteit Utrecht van start met haar project 'Bridging scales: computing the dynamics of mineral dissolution and growth at the atomic-to-continuum scale in carbonate rocks'. Wolthers wil modellen maken van het oplossen en de aangroei van carbonaatmineralen (kalk). Meer dan de helft van de olie- en gasreserves ter wereld zitten opgesloten in massieve carbonaatgesteenten. Dergelijke modellen zijn dan ook nodig om nieuwe manieren te vinden om deze voorraden aan olie en gas te kunnen winnen. Daarnaast zullen de modellen veel breder van toepassing zijn: bijvoorbeeld voor het optimaliseren van CO2-opslag in de ondergrond of het tegengaan van kalkaanslag in pijpleidingen. “Met deze nieuwe positie kan ik een nieuwe onderzoeksgroep opzetten om fundamentele vragen over de stabiliteit van aardse materialen te beantwoorden”, aldus Wolthers.

 

 

Aanstelling

De tenure trackers mochten zelf een onderzoeksinstelling of -instituut in Nederland uitkiezen waar hun onderzoek zal plaatsvinden. Van zowel de kandidaat als de gastinstelling wordt een langdurige commitment gevraagd, om zo een duurzame investering in de computational sciences op het gebied van energie te realiseren. Bij de selectie van de kandidaten werden dan ook strenge eisen gehanteerd: de kandidaten moesten 'professorabel' zijn. Als zij hun tenure track-periode van vijf jaar met succes doorlopen, krijgen ze namelijk een vaste aanstelling als universitair docent binnen de gastinstelling. De ambitie is dat de tenure track-kandidaten in de nabije toekomst door zullen groeien naar een positie van universitair hoofddocent. Om de tenure track-kandidaten een vliegende start te geven, maakt een promotieproject voor een FOM-promovendus deel uit van de toekenning.

 

 

CSER

Het programma 'Computational sciences for energy research' (CSER) is een publiek-privaat samenwerkingsinitiatief van Shell, NWO en FOM. Het doel van het programma is een duurzame investering te doen in de computational sciences in Nederland op het gebied van Chemie (NWO-CW), Aard- en Levenswetenschappen (NWO-ALW), Exacte Wetenschappen (NWO-EW), Natuurkunde (FOM) en Technische Wetenschappen (STW). Het tenure track-programma is onderdeel van het CSER-initiatief en heeft een budget van 6,7 miljoen euro. Binnen het CSER-initiatief zijn inmiddels 52 PhD-projecten gestart. Ook de onderzoekprogramma's 'CO2-neutral fuels' en 'Uncertainty reduction in smart energy systems' maken deel uit van het CSER-initiatief.

Meer informatie over het CSER-programma.